ارتینگ دیتاسنتر وزارت امور خارجه

مشخصات کلی پروژه:

شرح فعالیت:

سیستم ارتینگ به عنوان یک عضو حیاتی در تاسیسات الکتریکی به حساب می آید. دیتاسنتر وزارت امور خارجه سال ها بدون استفاده از یک سیستم ارت مناسب به کار خود ادامه داده است. شرکت آذرخش ایمن نیرو پاسارگاد به عنوان مشاور، طراح، تامین کننده و مجری این پروژه، دیتاسنتر وزارت امور خارجه را تکمیل نموده و در اختیار این نهاد قرار داده است. در این پروژه علاوه بر مجهز گردیدن دیتاسنتر به سیسم ارت، تابلوها و تجهیزات نیز به سیستم ارت متصل گردیده و یک محیط امن ایجاد شده است.