ارتباط زیر ساخت مازندران

مشخصات کلی پروژه:

شرح فعالیت:

در این پروژه اجرای سیستم ارتینگ و همبندی اتاق سرور، دیتاسنتر، دکل های مخابراتی و … در ایستگاه های ساری، نکا و بابل صورت گرفته است.

تماس با ما