اطلاعات کلی کتاب

دانلود IEEE BLUE BOOK :

این کتاب اطلاعات مفیدی جهت انتخاب مدارشکن مناسب برای یک کاربرد خاص ارائه می دهد. IEEE BLUE راهنمای کاملی برای انتخاب نوع مدارشکن، رتبه بندی، عملکرد سفر، تجهییزات جانبی و تست های مرتبط می باشد. همچنین درباره قطع کننده های مدار برای کاربردهای خاص، به عنوان مثال، فقط لحظه ای و سوئیچ ها صحبت می کند.

پیشنهاد های این کتاب شامل مقایسه استانداردهای مدارشکن برق ولتاژ پایین و قطع کننده های قالبی است. در این صورت مهندسان می توانند انتخاب های بهتر و آگاهانه تری داشته باشند.

 

 

مباحث ارائه شده :

  • تعاریف، کلمات اختصاری و اختصارات
  • رتبه بندی و تست
  • برنامه های کاربردی خاص
  • هماهنگی انتخابی کلیدهای مدار ولتاژ پایین با سایر وسایل حفاظتی
  • مدارشکن خاص
  • الزامات پذیرش و نگهداری
تماس با ما