نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرا مهم ترین بخش اجرای پروژه ،انجام درست و صحیح آن توسط تیم اجرا میباشد. بررسی لازم جهت اطمینان از فراهم بودن اقلام مورد نیاز ، رعایت شدن الزامات پروژه و اجرای صحیح پروژه در موعد تعیین شده ، نیازمند نظارت صحیح بر اجرای پروژه میباشد.

نظارت بر اجرا
درصورتی که تاسیسات الکتریکی ساختمان به درستی اجرا نشده باشد قادر است خسارات مالی و جانی بسیاری را بوجود آورد. شرکت آذرخش ایمن نیرو پاسارگاد آماده خدمت رسانی به مشتریان خود در خدماتی از قبیل نظارت بر اجرا ، نظارت بر تیم اجرا، نظارت بر طرح و… می باشد.

چشم انداز:

استفاده از توان تخصصي مهندسان و مجريان جهت طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق داخل كليه اماكن و ايجاد
زير ساخت مناسب براي مصرف بهينه برق در اماكن كل كشور.

هدف اصلي :

  • پياده سازي ضوابط و الزامات مديريت تقاضا و مصرف برق و اطمينان از كاهش سطح خطر مشتركين و عموم جامعه

اهداف فرعي :

  • اجراي مباحث مقررات ملّي ساختمان مرتبط با مهندسي برق و استاندارد ها ( طبق چك ليستهاي پيوست) ميباشد.
  • اجراي استاندارد شبكه برق داخلي اماكن.
  • اجراي كليه دستور العملها و رويه هاي ابلاغ شده از طرف وزارت نيرو و شركت توانير در خصوص مصرف بهينه برق.

اجرا:

 تیم اجرایی مجرب آذرخش ایمن نیرو پاسارگاد با انجام پروژه به بهترین نحو و در کمترین زمان ممکن ،اطمینان انجام پروژه با کمترین تاخیر یا خطا در پروژه را به مشتریان و کارفرمایان میدهد.

تماس با ما