سیستم های توزیع نیرو

سیستم های توزیع نیرو

در بحث ارتینگ و اتصال زمین، سیستم های توزیع نیرو به سه دسته تقسیم می شوند. مطابق استاندارد IEC 60364 هر یک از روش های توزیع نیرو با یک علامت اختصاری نشان داده می شود. که در ادامه مقاله به بررسی هریک از آنها می پردازیم.

در جدول زیر به معانی حروف، در نامگذاری انواع سیستم های توزیع نیرو اشاره شده است:

نامگذاری روش های توزیع

 

دسته بندی سیستم های توزیع نیرو:

 • روش TT SYSTEM
 • روش TN SYSTEM
 • روش IT SYSTEM

روش TT:

در این سیستم ها سیم نول در محل منبع، زمین می شود. این سیم ها در مواقع ضروری نیز می توانند، در طول مسیر به سیستم اتصال زمین متصل گردد. در حقیقت در روش TT الکترودهای اجرایی هرگز به هادی نوترال شرکت توزیع متصل نمی شود. بنابراین در صورت بروز اتصال کوتاه در میان تجهیزات TT، جریان از بدنه هادی به زمین می رسد و از طریق سیم به زمین انتقال پیدا میکند. در نهایت جریان به سمت منبع باز می گردد.

روش TT

 روش TN:

این روش بیشتر در پروژه هایی کاربرد دارد که در آن قرار است کل یک بخش از سیستم توسط تجهیزات حفاظتی کنترل شود. در واقع سیستم به وسیله حفاظتی که در محل منبع یا تابلوی توزیع اصلی و فرعی قرار گرفته است، محافظت می شود. 

سیستم های TN به جهت نصب آسان و مقرون به صرفه بودن بسیار کاربردی می باشند.

سیستم های TN به 3 دسته تقسیم می شوند:

 • سیستم TN-S
 • سیستم TN-C
 • سیستم TN-C-S
TN-C:

حرف اختصاری C برگرفته از کلمه Common به معنی مشترک می باشد. بنابراین نامگذاری این روش به مشترک بودن هادی حفاظتی و نول اشاره دارد.

جهت جلوگیری از ایجاد جریان های گردشی در این روش، بدنه هر هادی مستقیما به ترمینال PEN متصل میگردد. سپس بدنه هادی به نول متصل می گردد.

سیستم های توزیع نیرو TN-C
TN-S:

در روش TN-S انشعابات نول می بایست هم مقطع با فاز باشند و روی هیچ یک از آنها جداکننده نصب نگردد.

روش TN-S
TN-C-S:

این سیستم ها ترکیبی از روش TN-C و TN-S می باشد. که در آن سیستم TN-S می بایست حتما در پایین دست TN-C نصب گردد.

روش TN-C و TN-S

سیستم های توزیع نیرو IT:

معمولا در سیستم های IT استفاده از یک محدود کننده اضافه ولتاژ ، اجباری است. به جهت هدایت اضافه ولتاژهای احتمالی به زمین از این محدود کننده ها استفاده می گردد.

روش IT

برای اطمینان از ایمنی سیستم IT می بایست موارد زیر بررسی گردد:

 • همبندی درست بدنه های هادی و زمین کردن
 • آشکار شدن اولین اتصالی به وسیله IDM
 • قطع سریع مدار در صورت بروز اتصالی دوم

مقایسه خصوصیات انواع روش های توزیع برق:

سیستم ها را می توان بوسیله 5 معیار اصلی بهره برداری سنجید:

 • ایمنی
 • قابلیت اطمینان
 • قابلیت انتشار نویز 
 • در دسترس بودن 
 • قابلیت تعمیر

جدول  زیر به بررسی انواع سیستم های توزیع برق پرداخته است:

سیستم های توزیع برق
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما